Fidelity Kan Şekeri Ölçüm Cihazı & Stribi

 • Otomatik uyarı hedef değerleri aşan zaman: Parlak kırmızı renkli ekran
 • İki farklı test stribi ekleme bölgeleri
 • Otomatik keton uyarısı
 • Geniş Format Ekran (Büyük simgeler)
 • Dinamik kan sekeri izleme
 • Dar aralıklar sayesinde hassas ölçüm hassasiyeti
 • Hypo-, hiperglisemi hedef değerlerin ayarı
 • Kullanıcı hatalarında otomatik algılama
 • Otomatik sistem kontrolü ve analizi
 • 90 gün kadar ortalama ölçülen değer hesaplamaları
 • Test ölçümü için 5 adet alarm
 • AST (Alternatif Bölge Testi)
 • USB ile PC bağlantısı.
 • Amperometrik biyosensör sistemi
 • Gerekli kan miktarı: 0,9 μl
 • Sadece 7 saniyede ölçüm
 • Ölçüm aralığı: 10-600 mg/dl veya 0,6-33,3 mmol/l
 • Test stribi miyad kontrolü
 • Otomatik sıcaklık algılama
 • Otomatik kapanma
 • Profesyonel Diyabet Yönetim Yazılımı
 • Kan ve kontrol solüsyonu ölçümü mod şalteri
 • Kan ve kontrol solüsyonu ölçümleri için ayrı depolama
 • RILIBÄK laboratuvarı 2012 yüksek kalite standardı


IME-DC FIDELITY Test Stripleri

 • Biyosensör test stripleri (GDH-FAD Enzim)
 • Görsel uygulama alanı
 • Ergonomik test stripleri
 • „Sip-In“ teknolojisi

DIN EN ISO 15197:2015
Sistem doğruluğunu karşılar