Idia Kan Şekeri Ölçüm Cihazı & Stribi

 • Amperometrik biyosensör sistemi
 • Gerekli kan miktari: 0,7 μl
 • Sadece 7 saniyede ölçüm
 • Ölçüm aralığı: 10-600 mg/dl veya 0,6-33,3 mmol/l
 • Tek tuş ile kolay kullanım
 • Çok büyük LCD Ekran
 • Parlak mavi backlight
 • Glikoz ve Kontrol solüsyonu için ayrı hafıza 800 / 100
 • Otomatik keton uyarısı
 • Sonuç ortalaması: 90 gün
 • 5 adet test hatırlama
 • AST (Alternatif Bölge Testi)
 • USB ile PC bağlantisi
 • RILIBÄK laboratuvarı 2012 yüksek kalite standardı

GDH-FAD enzimi sayesinde bilinen ve alışılmış ilaçlardan doğan kan şekeri ölçüm değerleri üzerindeki etkilerin çoğu engellenir.

 • Biyosensör test stribi
 • GDH-FAD enzimi > FDA ve WHO tarafından önerilir
 • Kolay görünen reaksiyon ve uygulama bölgesi
 • Ergonomik test stribi
 • Air-Channel-Sip-In teknolojisi
 • Plazma kalibrasyon
 • Yetersiz kan numunesinde otomatik uyarı

DIN EN ISO 15197:2015
Sistem doğruluğunu karşılar